BIURO RACHUNKOWE

Ceny naszych usług ustalamy na drodze indywidualnych negocjacji z klientami. 

Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji rachunkowej (pełna księgowość, PKPiR, ryczałt), liczby dokumentów księgowych w miesiącu oraz liczby pracowników.