BIURO RACHUNKOWE

Płace i kadry

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kadr i płac, począwszy od procedur związanych z zatrudnianiem pracowników (sporządzanie umów, zgłaszanie do ZUS, przygotowywanie innej dokumentacji pracowniczej wymaganej przepisami prawa) po usługi świadczone w trakcie zatrudnienia (naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Doradzamy jak wybrać najbardziej odpowiednią dla danego rodzaju pracy, a jednocześnie najkorzystniejszą dla pracodawcy formę zatrudnienia. Oferujemy stałe doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy oraz wsparcie przy kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowej Inspekcji Pracy.

– przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z zakończeniem stosunku pracy,
– przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
– sporządzanie list płac pracowników na umowę o pracę,
– sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, PFRON i GUS,
– sporządzanie i przekazywanie do ZUS i urzędów skarbowych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– prowadzenie kartoteki urlopowej.