BIURO RACHUNKOWE

Inne

Zajmujemy się ponadto wieloma innymi dziedzinami związanymi z księgowością i bieżącym wsparciem Przedsiębiorców w ich działaniu na różnych płaszczyznach, w ramach poniższych działań przygotowujemy niezbędne dokumenty i fachową pomoc:

– załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy,
– pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
– wyprowadzanie zaległości, przegląd ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz raportów do NBP,
– pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania bankowego oraz ze środków UE,
– tworzenie biznes planów oraz analiz ekonomicznych,
– sporządzanie sprawozdań do ochrony środowiska,
– sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów,
– możliwość wykupienia ubezpieczeń indywidulanych oraz dla przedsiębiorców,
– możliwość skorzystania z darmowego programu do wystawiania fatur.